Kalender

Livsfilosoferna

En förening för sökare....

Kom i god tid, kassan och dörrarna stängs kl.14.45 För att få frid i sinnet respektera tystnaden i lokalen, Sveagatan 37. 57332 Tranås Var alltid beredd att visa medlemskort

och tänk på att det även gäller för rabatt i andra föreningar som har samarbete med Livsfilosoferna.

Medlemsavgift helår 200 kr. Familj 175 kr/medlem på samma adress.

Medlemsavgiften för ett kalenderår 1/1 till 31/12 är 200 kr betalas till

PlusGiro nr 9247928-6


OBS! 18-årsgräns.


Hemsidan är nersläckt 


För allas trivsel tänk på att det finns medmänniskor som inte tål parfym!


Reservation för ändringar i Kalendern pga. sjukdom

eller andra familjeförhållanden, med kort varsel.Inträde: onsdagar: medlem gratis. Icke medlemmar 40:-

              söndagar: medlem 120 kr. Icke medlemmar 160 kr.

OBS: andra inträdesavgifter kan förekomma