Hem

Livsfilosoferna

En förening för sökare....

Syftet med föreningen är att ge utrymme för funderingar som många "sökare" har omkring livets mening och andra fundamentala frågor. Livsfilosoferna kom till för att människor med liknande upplevelser och insikter ville träffas och prata om livet och djupa livsfrågor. Föreningen är helt obunden politiskt och religiöst.

Att känna sig accepterad och omtyckt och att man är bland vänner som har samma kunskapstörst och andliga intressen är också avsikten med vår mycket informella förening.


Alla människor med ovanstående tankar och intresseriktning

är Välkomna.


Policy vad är det? Jo, föreningens grundläggande regler för hur man uppträder i samband med besök i föreningsverksamheten.

En liten vägledning för seansdeltagare.


Inledning: En seans leds av ett medium och hålls med en grupp människor som i stillhet samlats för att söka kontakt med bortgångna personer genom spiritualistiska budskap. Man talar ofta om dem som gått över till andra sidan, men som fortfarande är med oss. Seansen genomförs i en lugn och harmonisk atmosfär med minsta möjliga störningar.


Allmän information: För att seansen ska bli så lyckad som möjligt är det viktigt att mediet får arbeta i en lugn och rofylld miljö. Det skapar vi genom att stilla oss, sitta lugnt och skönt. Vid storseanser önskar alla få ett budskap från andra sidan, vilket inte är möjligt. De budskap av allmän karaktär som innehåller information som berör någon i hjärtat är riktat även till denne. En del budskap kan få oss att skratta och det ökar möjligheten till att vi får en värdefull och innehållsrik seans, eftersom skratt och glädje höjer energiflödet. Undvik egna tankar på budskap eftersom de kan hindra energierna för dom som vill komma igenom. Detta gäller också negativa och kritiska tankar, för dessa kan påverka mediet.

Mediet och dennes arbete: Alla medier har olika arbetssätt under sina seanser, så ta inget för givet utan lyssna uppmärksamt på vad mediet har att säga om seansens genomförande.

När mediet arbetar blir dennes syn och hörsel annorlunda, då uppmärksamheten riktas inåt för att ta emot budskapen. Det är därför bra om du svarar klart och tydligt när du blir tillfrågad av mediet (undvik alltså endast huvudrörelser). Om man inte genast förstår vad mediet menar , det kan gälla en person, en plats eller ett föremål som man inte direkt känner igen eller kan påminna sig om, så avvisa det inte, då kan det försvaga mediets energier och blockera den öppna kanalen. Be istället att få fundera en stund eller om att få fler detaljer för att kunna förstå budskapet. Mediet kan då få fler ledtrådar. Det är vanligt att man lång senare förstår vad mediet menade.

När vi får budskap tar vi dem till oss och tackar. För att mediet ostört ska kunna fortsätta seansen, väntar man med att diskutera till seansen är slut. När mediet inte får fler kontakter med andevärlden meddelas detta och seansen är avslutad.


Avslutning: Du får gärna stanna kvar och ge dig själv en stund till eftertanke, social samvaro och utbyte av erfarenheter om seansen. Du har även möjlighet att köpa kaffe/te med bröd, men det är inget krav.


För allas trivsel tänk på att det finns medmänniskor som inte tål parfym!