Kontakt

Livsfilosoferna

En förening för sökare....

Här finns vi! All verksamhet,seanser, föredrag, cirklar,meditationer och annat kul blir i vår

lokal på Sveagatan 37. 57332 Tranås 

Vi ber om att tänka på att det är begränsad parkeringsmöjlighet vid lokalen. Använd gärna

angränsande gator eftersom det är p-förbud på Sveagatan. 

Uppehåll under juni, juli och augusti då används lokalen till andra aktiviteter.

Styrelsen 2018

Ordförande: Stefan Lindvall 073-816 61 05  ingentingen@Yahoo.com

Vice ordförande och trivselansvarig: Lars Nilsson 070-665 62 03


Sekreterare: Gunilla Gustafsson 070-268 33 45

Bokningsansvarig: Styrelsen

Kassör och webbansvarig: Lennart Larm 070-230 62 88

Bibliotekarie: Katarina Evangelo 076-402 25 73