Hem

Livsfilosoferna

En förening för sökare....

Syftet med föreningen är att ge utrymme för funderingar

som många "sökare" har omkring livets mening och andra

fundamentala frågor. Livsfilosoferna kom till för att

människor med liknande upplevelser och insikter ville

träffas och prata om livet och djupa livsfrågor.

Föreningen är helt obunden politiskt och religiöst.

Att känna sig accepterad och omtyckt och att man är bland

vänner som har samma kunskapstörst och andliga intressen

är också avsikten med vår mycket informella förening.

Alla människor med ovanstående tankar och intresseriktning

är Välkomna.