Aktuellt

Livsfilosoferna

En förening för sökare....

Aktuellt           

Medlemsinformation:


Om det fortfarande är medlemmar som inte har betalat sin medlmsavift för 2018. Vi saknar er!

Skulle du mot all förmodan inte vill vara medlem längre skicka ett sms till 070-2306288 eller till

e-post lennart.larm@telia.com med namn och adress, och avanmäl dej.sjätte gången gratis, om du är medlem och visar upp ditt medlemskort. Ta alltid med dig ditt medlemskort!

OBS! Medlemskorten gäller för innevarande kalenderår (1/1 - 31/12 )

Om du har önskemål om föreläsare, kurser eller medium, kontakta Styrelsen. Ordföranden Stefan Lindvall

Mobil: 073 816 61 05