En förening för sökare....

Här finns vi! All verksamhet,seanser, föredrag, cirklar,meditationer och annat kul blir i vår lokal på Sveagatan 37. 57332 Tranås 

Vi ber om att tänka på att det är begränsad parkeringsmöjlighet vid lokalen. Använd gärna angränsande gator eftersom det är p-förbud på Sveagatan. Uppehåll under juni, juli och augusti då används lokalen till andra aktiviteter.

 

Styrelsen 2010

        

Ordförande:  Monica Eklund 070-69 53 605 ordforande@livsfilosoferna.se

Vice ordförande: Jennifer Hedrén 070 - 29 56 567

Sekreterare: Carina Viberg 070 - 23 06 289 sekreterare@livsfilosoferna.se

Kassör: Lennart Larm 070-230 62 88

Webbansvarig: Emma Viberg 073 - 830 09 21

Bokningsansvarig: Linda Antikainen 076-348 44 95 

Trivselansvarig: Lars Nilsson 070 - 665 62 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersmedlem:

Åke "UFO"  Gustafsson har den 4/4-2011 gått över till andra sidan. Vi saknar Åke men känner hans närvaro. Åke blev 84 år.

Livsfilosoferna