Vid Livsfilosofernas årsmöte den 30 mars 2008 utsågs Åke Ufo Gustafsson till hedersmedlem. Här flankerad av två nya styrelseledamöter Tony Andersson och Ellen Lander. Foto: Bevan Berthelsen

Livsfilosoferna i Tranås höll årsmöte i söndagen 2008-03-30. Till ny ordförande efter Ann-Charlotte Isaksson valdes Helen Storm.
Nya i styrelsen är Tony Andersson som vice ordf., Ellen Lander och Ann Fransson. I styrelsen ingår också Lars Nilsson, Lennart Larm,
 Åke Ufo Gustafsson och Pia Daun.

Föreningen hade vid årsskiftet 94 medlemmar.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft många intressanta föreläsare under året i olika ämnen samt andliga demonstrationer.Utflykter och en veckoslutskurs i healing för nybörjare har också genomförts. Åke Ufo Gustafsson utsågs vid årsmötet till hedersmedlem i föreningen. Styrelsen fick också uppdraget att försöka skaffa fram en fast föreningslokal till föreningens breddade verksamhet.

Text:Bevan Berthelsen

Artiklar